Copyright © Oala Media 2020

Notice Board

ނޯޓިސް ބޯޑު

މުހިންމު އިއުލާން: އަންނަން އޮތް ހަފްތާގައި ”އިނގޭތަ“ ސީރީޒްގެ އައު ފޮތެއް

އޯލަ އެޕްއަކީ ކޮބާ؟

މިއީ ރައްކާތެރި، ފަހި މާހައުލެއްގައި ކުދިވެރިންނަށް ކަމުދާނޭ ހިތްގައިމު ދިވެހި ބަހުގެ ވާހަކަތަކެއް މެދުނުކެނޑި ފޯރުކޮށްދޭނެ ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ އެޕްއެކެވެ

މިވަގުތު ފަށައިގަންނަ އިރު އޯލަ ފޮތްހަރުގައި ހުންނާނީ އުމުރުން 7 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރު ފުރައަށް ގިންތިކުރެވިފައިވާ ވާހަކައެވެ.


އިތުރަށް ކިޔުއްވާ

What is Oala App?

A children’s story book app which aims to continuously provide reading material in Dhivehi language to early readers in a safe, fun and engaging environment.


Read More

Contact details

Contact details

If you have an idea, if you would like to collaborate with us, or if you have any feedback, please do not hesitate to drop in an email, send us a text or DM

If you have an idea, if you would like to collaborate with us, or if you have any feedback, please do not hesitate to drop in an email, send us a text or DM

  • މަރުޙަބާ
  • ބީޓާ ޓެސްޓިން
  • އޯލާ އެޕް؟
  • ގުޅުއްވާ